Home Chưa được phân loại Khai trương ABBANK Chợ Lớn
Trưởng phòng Nguyễn Bảo Trọng đọc phát biểu.