Home Chưa được phân loại Khai trương Kingdom – Karaoke Trần Quang Khải

Khai trương Kingdom – Karaoke Trần Quang Khải

Lễ khai trương Kingdom - Karaoke Trần Quang Khải