Home Sự Kiện Đã Tổ Chức Vui Xuân cùng S-Mart

Vui Xuân cùng S-Mart

by admin
Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Từ ngày 1/2/2013 tới ngày 9/2/2013 (20 tới 29 âm lịch) Siêu thị S-Mart tổ chức vui xuân cùng khách hàng với trò chơi lô tô, và tặng cho khách hàng những bức thư pháp nghệ thuật được ông đồ viết, bên cạnh đó là những màn múa lân đón tết rộn rã. Dưới đây là 1 số hình ảnh của chương trình vui xuân cùng S-Mart.

Nguồn từ:https://tochucsukienprviet.com/dich-vu-cho-thue/

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Hình ảnh vui xuân cùng S-Mart

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment