Home Tin Tức Treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh bị phạt đến 10 triệu đồng

Treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh bị phạt đến 10 triệu đồng