Home Sự Kiện Đã Tổ Chức Tổ Chức Ngày Hội Lái Vững Tin Thùng Luôn Kín

Tổ Chức Ngày Hội Lái Vững Tin Thùng Luôn Kín

by admin

Ngày Hội Lái Vững Tin Thùng Luôn Kín được LOGIVAN tin tưởng giao Prviet tổ chức chương trình với nhiều hoạt dộng như ca hát, cắt tóc từ thiện. 

Chuỗi ngày hội “Lái vững tin – Thùng luôn kín”. Giai đoạn 1 của chương trình sẽ diễn ra từ ngày 1/8 -15/8 năm 2018. 10 chương trình sự kiện sẽ được tổ chức tại 7 tỉnh: Bình Dương – Đồng Nai – An Giang – Tiền Giang – Long An – Cần Thơ – Vĩnh Long. Chương trình bao gồm nhiều nội dung trò chơi, thử thách anh em lái xe tải.

 

Có thể bạn quan tâm