Home Sự Kiện Đã Tổ Chức Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

by admin
Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Hàng năm vào ngày 28 tháng 7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các quốc gia tổ chức kỷ niệm Ngày Viêm gan Thế giới nhằm nâng cao sự nhận thức và hiểu biết về viêm gan siêu vi và hậu quả của nó. Với chủ đề chiến dịch năm 2013 là: “Bệnh Viêm gan: Hiểu biết và cách phòng chống”. Công Ty PR Việt và bệnh viện nhiệt đới đã phối hợp tổ chức chạy Roadshow xe đạp nhằm nâng cao sự nhận thức và hiểu biết cho người dân. Chiến dịch năm nay nhằm nhấn mạnh thực tế là bệnh Viêm gan vẫn chưa được biết đến như một mối đe dọa sức khỏe trên toàn thế giới.
Dưới đây là một số hình ảnh của chiến dịch:

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Chạy Roadshow hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment