Home Sự Kiện Đã Tổ Chức Tổ chức sự kiện khai trương ABBANK Lũy Bán Bích

Tổ chức sự kiện khai trương ABBANK Lũy Bán Bích

Phát biểu của phó tổng giám đốc ngân hàng ABB.