Home Sự Kiện Đã Tổ Chức Lễ động thổ xây dựng tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh

Lễ động thổ xây dựng tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh

Nghi thức xúc cát